Projecten

In januari 2018 is gestart met een project voor de "grondschoulen" oftewel scholen voor primair onderwijs.

Het gaat een project worden over de "kinderman" Sinterklaas.

Grunneger Sunnerkloasbouk

Het boek is geschreven door Fre Schreiber.

De liedjes zijn bewerkt door Kor van Dijk.

Het boek is uitgekomen december 2018.

Zie ook de item Grunneger muziek.

Ook is uitgevoerd met combo en koor met solisten het stuk:

"Theater komt".

Koor